Polityka prywatności kandidata

Twoja prywatność jest dla nas ważna!

W naszej organizacji IMPACT NV w sposób bezpieczny i poufny obchodzimy się z danymi osobowymi zebranymi od wszystkich pracowników. Niniejsza Polityka Prywatności (Privacy Policy) określa, jakie dane osobowe przetwarzamy na twój temat, na jakiej podstawie i dlaczego je przetwarzamy. Na koniec informujemy o środkach bezpieczeństwa, które podejmujemy w celu ochrony twoich danych osobowych.

Z kim się skontaktować w razie pytań?

IMPACT NV z siedzibą przy Luikersteenweg 167 w 3500 Hasselt, Belgia, wpisana do belgijskiej Ewidencji Przedsiębiorstw (Kruispuntbank van Ondernemingen) pod numerem 0464.633.166 jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie twoich danych osobowych.

IMPACT NV oświadcza, że jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych przestrzega belgijskiego ustawodawstwa w zakresie prywatności, a także postanowień Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych od momentu jego wejścia w życie. W naszej organizacji dane są dostępne wyłącznie dla osób odpowiedzialnych, które muszą mieć do nich dostęp w zależności od swoich zadań.

Jeżeli masz dodatkowe pytania i/lub chcesz uzyskać więcej informacji, zawsze możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Audrey Vanderperren pod następującym adresem mailowym privacy@impactpraca.pl.

2. Czy są dane osobowe?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych definiuje dane osobowe w następujący sposób:

Wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; jako możliwą do zidentyfikowania rozumie się osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane zamieszkania, identyfikatora internetowego albo jednego lub wielu elementów charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby.

Jeśli niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do danych osobowych, dokonano odniesienia do tej definicji z Rozporządzenia.

Przetwarzane są również szczególne kategorie danych osobowych. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych oznacza:

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych lub członkostwa w związku zawodowym oraz przetwarzanie danych genetycznych, biometrycznych do celów unikalnej identyfikacji osoby, danych dotyczących zdrowia, zachowania seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Zbieramy i przetwarzamy różne dane osobowe naszych kandydatów i pracowników tymczasowych. Chodzi tutaj o następujące dane osobowe:

 • Twoje dane kontaktowe, jak adres, adres e-mail, numer telefonu i numer telefonu komórkowego;
 • Curriculum vitae, listy motywacyjne, notatki sporządzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kopia dowodu osobistego lub pozwolenia na pobyt i ewentualnie pozwolenia na pracę, jeśli dotyczy;
 • Kopia prawa jazdy, jeżeli jest to konieczne w celu realizacji umowy o pracę;;
 • Zdjęcia i filmy;
 • Informacje z listy płac, takie jak: krajowy numer rejestracyjny, adres zamieszkania, stan cywilny, numer konta bankowego, skład rodziny, data, miejsce i kraj urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, płeć, język;;
 • Wynagrodzenie i specyfikacje wynagrodzenia;
 • Nazwisko osoby do kontaktu w razie konieczności;
 • Lista kontrolna nowego pracownika i karta stanowiska pracy;
 • Dokumenty i formularze oceny w ramach zatrudnienia w firmie posiadającej certyfikat VCA;
 • Certyfikaty szkoleniowe i ewentualne wyniki testów;
 • Dokumenty zabezpieczenia społecznego;
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, jeżeli jest potrzebne w celu realizacji umowy o pracę.

4. Dlaczego te dane osobowe są przetwarzane i jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania

Twoje informacje z listy płac, dane o wynagrodzeniu, specyfikacje wynagrodzenia i dokumenty zabezpieczenia społecznego są gromadzone w celu prowadzenia naszej administracji płac. Podstawę prawną stanowi realizacja umowy.

Dane dotyczące nazwiska osoby kontaktowej są gromadzone, by w razie potrzeby można było skontaktować się z członkiem rodziny lub osobą bliską. Podstawą prawną jest konieczność ochrony istotnych interesów pracownika.

Twoja informacja kontaktowa, CV, list motywacyjny i notatki sporządzone podczas pierwszej rozmowy, jak również wyniki testów i formularze oceny są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes.

Twoje certyfikaty szkoleniowe są gromadzone w ramach twojego zatrudnienia u jednego z naszych klientów, a podstawą prawną jest realizacja umowy.

Zdjęcia i filmy są gromadzone i przetwarzane w celu wykorzystania do wewnętrznej komunikacji i do celów marketingowych w naszych mediach społecznościowych za twoją wcześniejszą zgodą, jako podstawą prawną.

Kopie dowodu osobistego lub pozwolenia na pobyt i ewentualnie pozwolenia na pracę są gromadzone w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes.

Kopia prawa jazdy jest składana, jeżeli jest to potrzebne, w celu realizacji umowy o pracę. Podstawę prawną stanowi wykonanie umowy.

Podanie stanu cywilnego i dzieci pozostających na utrzymaniu jest konieczne do rozliczeń dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych.

Lista kontrolna nowego pracownika i karta stanowiska pracy jest gromadzona w celu realizacji umowy o pracę.

Gromadzimy dokumenty i formularze oceny w ramach zatrudnienia w firmie posiadającej certyfikat VCA, a podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes..

Gromadzimy zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy, w razie potrzeby, w ramach zatrudnienia. Podstawę prawną stanowi realizacja umowy o pracę.

Dane, które przechowujemy podczas twojej wizyty na naszej stronie, przetwarzamy za twoją wcześniejszą zgodą i naszym uzasadnionym interesem jako podstawą prawną.

5. Co dzieje się na naszej stronie internetowej?

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej przechowujemy następujące dane osobowe:

 • Twoją nazwę domeny (adres IP) podczas wizyty na naszych stronach internetowych;
 • Twój adres e-mail, jeśli umieszczasz wiadomości/pytania na tej stronie;
 • Twój adres e-mail, który nam podałeś;
 • Twój adres e-mail, jeżeli uczestniczysz w forach dyskusyjnych;
 • Wszystkie informacje dotyczące stron innych witryn, z których dokonałeś przekierowania, aby odwiedzić naszą stronę;
 • Wszystkie informacje dotyczące stron, na które przekierowało cię z naszej strony;
 • Wszystkie informacje podane dobrowolnie (np. informacje do badania i/lub rejestracja na stronie).

Informacje te są używane w celu poprawy zawartości naszej strony internetowej; z naszym uzasadnionym interesem jako podstawą prawną./p>

6. Marketing bezpośredni

 • Podczas wizyty na naszej stronie internetowej przechowujemy następujące dane osobowe:
 • Twoją nazwę domeny (adres IP) podczas wizyty na naszych stronach internetowych;
 • Twój adres e-mail, jeśli umieszczasz wiadomości/pytania na tej stronie, bierzesz udział w forach dyskusyjnych lub jeśli nas o tym powiadamiasz;
 • Twój adres pocztowy, jeśli nam go podałeś;
 • Twój numer telefonu, jeśli nam go podałeś;
 • Twój numer telefonu komórkowego, jeśli nam go podałeś;
 • Wszystkie informacje dotyczące stron innych witryn, które konsultowałeś by odwiedzić naszą stronę;
 • Wszystkie informacje dotyczące stron, które odwiedziłeś w naszej witrynie;
 • Wszystkie informacje, które podałeś dobrowolnie (np. informacje do badania i/lub rejestracja na stronie).

Ta informacja będzie użyta w celach marketingu bezpośredniego za twoją wcześniejszą zgodą jako podstawą prawną.

Jeśli przez stronę internetową podasz nam swój adres pocztowy w celu marketingu bezpośredniego, możesz otrzymywać od nas okresowe wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach oraz nadchodzących wydarzeniach.

Jeśli przez stronę internetową podasz nam swój numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego, nasza firma może kontaktować się z tobą telefonicznie odnośnie informacji o naszych produktach i usługach lub zbliżających się wydarzeniach.

Jeśli przez stronę internetową podasz nam swój numer telefonu komórkowego w celu marketingu bezpośredniego, nasza firma może kontaktować się z tobą wysyłając wiadomości tekstowe (SMS/MMS/i in.) dotyczące informacji o naszych produktach i usługach lub zbliżających się wydarzeniach.

Jeśli przez stronę internetową podasz nam swój adres e-mail w celu marketingu bezpośredniego, nasza firma może kontaktować się z tobą drogą mailową odnośnie informacji o naszych produktach i usługach lub zbliżających się wydarzeniach.

Możesz być kontaktowany zarówno przez nas jak i przez firmy/organizacje, które są częścią organizacji naszych partnerów handlowych. W tej kwestii odsyłamy do punktu 9 niniejszej polityki dotyczącej twoich praw.

Jeśli nie chcesz otrzymywać korespondencji ani rozmów telefonicznych od żadnej firmy, skontaktuj się z listą Robinsona (online: http://listarobinsona.pl/dopisz.html).

7. Ciasteczka

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej przechowywane są również niektóre dane na podstawie umieszczonych plików cookie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu podczas wizyty na stronie lub korzystania z aplikacji. Plik cookie umożliwia rozpoznanie przeglądarki podczas wizyty w serwisie internetowym lub podczas kolejnych wizyt.

Pliki cookie mogą być umieszczane przez serwer strony internetowej lub aplikacji odwiedzanej przez użytkownika, ale także przez serwery stron trzecich, które współpracują z tą witryną lub aplikacją.

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz odmówić lub zarządzać instalacją plików cookie. Możesz również w każdej chwili usunąć zainstalowane już pliki cookie z komputera lub urządzenia mobilnego.

Jakich plików cookie używa nasza strona?

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie (głównie tymczasowe pliki cookie), aby umożliwić i/lub ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej. Możesz wyłączyć te pliki cookie przez swoją przeglądarkę, ale może to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie naszej strony. Po zamknięciu i opuszczeniu przeglądarki lub aplikacji te pliki cookie zostają usunięte.

Pliki cookie podmiotów trzecich to pliki cookie zarządzane i umieszczane przez stronę trzecią (np. YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo itd.). Pliki cookie podmiotów trzecich gwarantują, by niektóre dane z racji twojej wizyty na stronie lub korzystania z naszej witryny zostały wysłane podmiotom trzecim. W tej kwestii odsyłamy do oświadczeń, które podmioty te wystosowały na ten temat na swoich własnych stronach internetowych: Facebook, Twitter, Google/Youtube, Vimeo itd. Należy uważać, bo oświadczenia te mogą się regularnie zmieniać.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej umieszczane są również pliki cookie amerykańskiej firmy Google w ramach usługi Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie" (pliki tekstowe umieszczane na komputerze), aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie odnośnie korzystania ze strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji, aby śledzić sposób korzystania ze strony internetowej, opracowywać raporty na temat aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz oferować inne usługi związane z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

Firma Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli Google jest do tego prawnie zobowiązana lub jeżeli te strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie połączy twojego adresu IP z innymi danymi, którymi dysponuje. Możesz odmówić używania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe.

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie informacji przez Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.

8. Czas przetwarzania

Dane osobowe kandydatów na pracowników tymczasowych przechowywane są przez okres do 3 lat od ostatniej bezpośredniej rozmowy. Po upływie tego okresu ponownie skontaktujemy się z tobą z prośbą o wyrażenie zgody, jeśli chcesz jeszcze dłużej pozostać w bazie danych w celu kontaktowania się z tobą odnośnie dostępnych stanowisk.

Dane osobowe pracowników tymczasowych, którzy pracowali efektywnie za naszym pośrednictwem, przechowywane są przez 5 lat od zawarcia ostatniej umowy. Po upływie okresu 5 lat ponownie skontaktujemy się z tobą z prośbą o wyrażenie zgody, jeśli chcesz jeszcze dłużej pozostać w bazie danych w celu kontaktowania się z tobą przy rekrutacji na określone stanowiska.

Twoje dane osobowe są w każdym razie przechowywane zgodnie ze szczególnymi przepisami prawnymi, jak również z okresem przedawnienia, który zobowiązuje nas do dłuższego przechowywania danych osobowych, np. w celu obrony nas przed roszczeniami prawnymi.

9. Jakie są twoje prawa jako pracownika tymczasowego?

9.1 Prawo dostępu i wglądu

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi, a także sposobem korzystania z twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej branży.

9.2 Prawo do korekty, usunięcia i ograniczania

Możesz swobodnie udostępnić nam swoje dane osobowe lub nie. Oprócz tego zawsze masz prawo poprosić nas o korektę, uzupełnienie lub usunięcie twoich danych osobowych.

Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które są niezbędne do naszej administracji płacowej i danych, które na podstawie przepisów prawnych musimy gromadzić i przetwarzać.

Możesz również poprosić o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych.

9.3 Prawo sprzeciwu

Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych z racji poważnych i uzasadnionych powodów.

9.4 Prawo do przekazywania danych

Masz prawo do uzyskania swoich, przetwarzanych przez nas danych osobowych w formie uporządkowanej, standardowej i możliwej do odczytu maszynowego i/lub przekazania ich innym administratorom zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej branży.

9.5 Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na twojej wcześniejszej zgodzie, masz prawo do wycofania tej zgody.

Automatyczne decyzje i profilowanie

Przetwarzanie twoich danych osobowych nie obejmuje profilowania i nie podlegasz również automatycznym decyzjom.

9.7 Realizacja twoich praw

Możesz egzekwować swoje prawa, wypełniając formularz wniosku dostępny na dole tej strony i jasno określając prawo, które chcesz zrealizować.

9.8 Skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do Polskiej Komisji ds. Prywatności: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 0135, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Nie narusza to prawa do wniesienia sprawy cywilnej. W razie poniesienia szkody na skutek przetwarzania danych osobowych, możesz żądać odszkodowania.

10. Przekazywanie osobom trzecim

Niektóre twoje dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być przekazywane stronom trzecim. Dotyczy to następujących danych:

 • Niektóre twoje dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być przekazywane stronom trzecim. Dotyczy to następujących danych: Informacje z listy płac są z jednej strony przekazywane naszemu sekretariatowi ds. społecznych Partena, w celu prowadzenia naszej administracji płacowej, a z drugiej strony właściwym organom państwowym w ramach naszych zobowiązań ustawowych;
 • Twoje imię, nazwisko, adres, krajowy numer rejestracyjny i język są przekazywane Edenred w celu przyznania bonów na posiłki, bonów zakupowych i/lub bonów premiowych;
 • Twoje imię, nazwisko, krajowy numer rejestracyjny, numer telefonu i adres e-mail są przekazywane UnifiedPost w celu zarządzania twoimi elektronicznymi umowami o pracę;
 • Twoje informacje z listy płac, informacje medyczne i informacje o twoim zatrudnieniu są przekazywane do AG Insurance (ubezpieczenie od wypadków przy pracy) w ramach naszych zobowiązań ustawowych w razie wypadku przy pracy lub w drodze do pracy.
 • Twoje imię, nazwisko, krajowy numer rejestracyjny i karta stanowiska pracy są przekazywane naszemu zewnętrznemu urzędowi ds. Zapobiegania i Ochrony w miejscu pracy Attentia w ramach polityki społecznej;
 • Twoje CV, list motywacyjny i ewentualne wyniki testów są przekazywane naszym klientom w celu zatrudnienia na określonych stanowiskach;
 • Twoje anonimowe CV, list motywacyjny i ewentualne wyniki testów są przekazywane naszym kandydatom w celu zatrudnienia na określonych stanowiskach;
 • Twoje informacje z listy płac są w razie potrzeby przekazywane naszemu klientowi, u którego pracujesz, w celu stałego zatrudnienia u tego klienta lub ewentualnego szkolenia;
 • Twoje informacje z listy płac są w razie potrzeby przekazywane naszym partnerom szkoleniowym w celu zapisu na szkolenie w ramach zatrudnienia.

Niektóre strony trzecie przetwarzają dane osobowe na zlecenie naszej organizacji w celu wykonania określonego zadania. Z wszystkimi tymi organizacjami, które występują jako podmioty przetwarzające, zawieramy umowy o przetwarzaniu i dokładamy wszelkich starań, żeby strony te zabezpieczały w wystarczający sposób twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, wynajmowane, dystrybuowane ani w inny sposób komercyjnie udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej lub za twoją wcześniejszą zgodą.

Twoje nazwisko, imię i stanowisko będą również przekazane naszym klientom w przypadku rozpoczęcia tam pracy.

Twoja dokumentacja może również zostać przesłana do firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia audytu w ramach uzyskania/zachowania znaków jakości, m.in. od federacji zawodowej i zewnętrznych partnerów firmy audytorskiej. W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że będziemy musieli ujawnić twoje dane osobowe na skutek nakazu sądowego lub w celu spełnienia innych obowiązkowych przepisów lub regulacji.

11. Chronimy twoje dane osobowe

IMPACT NV dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej zabezpieczać twoje dane osobowe i chronić twoją prywatność w jak największym stopniu. IMPACT NV podejmuje wszelkie działania, które są w tym celu technicznie i organizacyjnie potrzebne, ponieważ twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna!

12. Zmiany w tym oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie jest statycznym dokumentem. Z biegiem czasu może i będzie podlegać pewnym zmianom. Zawsze będziesz o tym informowany w odpowiednim czasie.