Warunki użytkowania www.impactpraca.pl

Niniejsza strona internetowa stanowi własność IMPACT NV, z siedzibą pod adresem Luikersteenweg 167, 3500 Hasselt, Belgia, wpisanej do rejestru Ośrodka Informacji Gospodarczej ds. Przedsiębiorstw [Crossroads Bank for Enterprises] pod numerem 0464.633.166 (dalej zwanej „IMPACT”, „my”, „nas”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Korzystanie ze strony oznacza przyjęcie niniejszych warunków jako użytkownik oraz bezwarunkową zgodę na przestrzeganie ich. Jeśli użytkownik nie przyjmuje przedmiotowych warunków, nie powinien kontynuować korzystania ze strony.

Zastrzegamy prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania według własnego uznania. W związku z powyższym, zaleca się regularne sprawdzanie treści warunków.

1. Własność intelektualna

Strona zawiera logo, slogany, zdjęcia, ilustracje, informacje, teksty, faktury, artykuły, funkcje oraz inne materiały prawnie chronione przez znaki towarowe, prawa autorskie, lub inne przedmiotowe prawa rzeczowe (dalej zwane „materiałami chronionymi”). O ile nie określono inaczej, użytkownik otrzymuje niewyłączne oraz ograniczone prawo dostępu oraz wyświetlania materiałów chronionych na użytek własny i niekomercyjny. Wszelkie formy kopiowania, rozprzestrzeniania, odtwarzania materiałów chronionych bez uzyskania wcześniejszej zgody IMPACT są zakazane. Wnioski o zezwolenie należy przesyłać na adres marketing@impact.be.

2. Prywatność

Prywatność użytkownika oraz bezpieczeństwo jego danych osobowych są dla nas ważne. Dane zebrane w związku z korzystaniem ze strony przetwarzamy jedynie w sposób określony w naszej polityce prywatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów oraz na temat przetwarzania danych pracodawców znajduje się tutaj.

3. Odpowiedzialność

Dokładamy wszelkich starań, aby treści przedstawiane na stronie były aktualne, pełne i zgodne z prawdą. Jednak IMPACT nie ponosi odpowiedzialności za poprawność oraz kompletność tych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraźnie wyraża zgodę na fakt, iż IMPACT nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą wyniknąć z korzystania ze strony.

4. Użytkowanie strony w sposób zgodny z prawem

Korzystając z niniejszej strony, użytkownik podejmuje się użytkowania jej zgodnie z warunkami oraz polityką prywatności. Użytkownik działa jako odpowiedzialny oraz ostrożny internauta, przedstawia prawdziwe, aktualne, pełne informacje, jeżeli jest o to poproszony.

Użytkownik nie wykonuje działań, które mogą zaszkodzić IMPACT. Zapewnia, że dostęp do oraz korzystanie ze strony nie są zakłócone. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią ochronę własnych danych, instalację niezbędnego oprogramowania, programów antywirusowych oraz chroniących przeciw podobnym elementom ryzyka.

O ile odnośne prawo nie wskazuje inaczej, IMPACT nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody dotyczące technologii informacyjnej, programów komputerowych, danych oraz innych materiałów użytkownika, które zaistniały w związku z użytkowaniem strony.

5. Hiperłącza

IMPACT może przedstawiać hiperłącza odsyłające do stron należących do stron trzecich. Linki te mają charakter jedynie informacyjny.

IMPACT nie analizuje zawartości tych stron, w związku z czym nie może nadzorować treści oraz innych materiałów przedstawionych na przedmiotowych stronach. W związku z powyższym nie możemy zagwarantować kompletności, dostępności oraz poprawności treści, do których odsyłają przedmiotowe hiperłącza. Użytkownik jest w pełni świadomy, że przedmiotowe strony mogą podlegać innym warunkom użytkowania niż warunki dotyczące niniejszej strony, oraz jest w pełni odpowiedzialny za własne użytkowanie tych stron.

Tworzenie hiperłącza do niniejszej strony nie posiadając zgody IMPACT jest niedozwolone. Wnioski o zezwolenie należy przesyłać na adres marketing@impact.be.

6. Właściwe prawo oraz właściwy sąd

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Belgii. Użytkownik przyjmuje, że wszystkie roszczenia związane z korzystaniem ze strony lub niniejszymi warunkami zostaną rozpatrzone przez sądy w Hasselt, Belgia.

7. Inne warunki

Przypadek, w którym jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest nieważne lub niezgodne z prawem, nie wpływa na pozostałe warunki użytkowania. Pozostają one w pełni ważne i skuteczne.

Wszelkie pytania, wątpliwości, zażalenia dotyczące niniejszych warunków użytkowania prosimy przesyłać drogą mailową (marketing@impact.be) lub pocztową (Luikersteenweg 167, 3500 Hasselt, Belgia).